Ти си ценен в Божиите очи - Пастор Фахри Тахиров
Промяна стила на списъка