Църква ’Благовестие’ - 26 години..., П-р Живко Тончев
Промяна стила на списъка