СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Опасност в църквата. 2-ра част 2 тим 3;1-9
Промяна стила на списъка