За връзката между Христовата Слава и нашата пълна радост в Него (п-р Р.Киряков-1ЕСЦ-Бургас-05.3.2017г)
Промяна стила на списъка